qan-yaş

qan-yaş
is. Göz yaşı, ağlama, yas. Qan-yaş axıtmaq (tökmək) – çox ağlamaq, çox kədərli olmaq, çox təəssüflənmək, yasa batmaq. Parlaq günəşim, həsrəti-ruyinlə gözümdən; Qan-yaş axıdıb Dəclələr icad edərəm mən. H. x.. Qoymayın ki, qan-yaş töküb ağlasın; Bu yaralı ana vətən, durnalar! S. Rüst.. // Müsibət çəkmək, ağır, məşəqqətli həyat keçirmək, zülm çəkmək. Bəylik olan zamanda; Bizim Azərbaycanda; Qan-yaş tökən çox imiş; Dadə yetən yox imiş. H. K. S.. Qan-yaş içində olmaq – ağlamaq, yasa batmaq, yaslı olmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşin — sif. <fars.> Odlu, od kimi isti. Qan yaş töküb yanında gəzər atəşin kəbab; Məşuqə bənzər atəşü aşiq kəbab ona. F.. // məc. Qızğın, hərarətli, ehtiraslı. Atəşin salam. – Natiq atəşin bir nitq söylədi. M. S. O.. Dinləyin yanğılı sədalərini;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • isim — is. <ər.> 1. köhn. Ad. Hökmün Malik Əjdər, ismindir Ədhəm: Didələrim qan yaş tökər dəmadəm. Aşıq Abas. <Rəcəbli:> İsminiz nədir? <Mirzə Heydər:> İsmim Heydərdir. Ə. H.. <Zabit:> Orada isimləri yazılı məhbusları bənə təslim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sızıldamaq — f. 1. Yüngülcə ağrımaq, sızı vermək. Sümüklərim sızıldayır. Dişi sızıldamaq. – Zeynəb bucaqda ayaq üstə durmaqdan lap yoruldu. Qıçları ağrıyıb sızıldayırdı. C. M.. <Firuzun> sümükləri sızıldayır. Ə. M.. 2. məc. Halından, həyatından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • matəm — is. <ər.> Yas, təziyə, əza. Matəm geymək məc. – matəm əlaməti olaraq qara geymək; yas saxlamaq, təziyə tutmaq. Mən köçdüm dünyadan vaxtından qabaq; Ki, matəm geyməsin bu ana torpaq. M. R.. Matəm qopmaq – ağlaşma başlamaq, yas qurulmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Liste de sigles de trois lettres — Sigles d’une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres Sigles de quatre lettres Sigles de cinq lettres Sigles de six lettres Sigles de sept lettres Sigles de huit lettres Cette page liste des sigles de trois lettres. Vous pouvez …   Wikipédia en Français

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağlamaq — f. 1 Şiddətli ağrı, ruhi sarsıntı və ya başqa bir ağır təəssürat nəticəsində göz yaşı axıtmaq. Sevincdən ağlamaq. Sancıdan ağlamaq. Uşaq ağlayır. – Gözüm yaşı qəmimdən ağlamaqdan döndü dəryaya; Məni axır həlak eylər bu çeşmi xunfəşan sənsiz. S. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dün(ü)gün — z., klas. Gecə gündüz, daima. Düngün fəraqindən gözüm yaş tökərü qan axıdar. Nəs.. Əmma dünükün fəğan edərdi; Xunabi cigər rəvan edərdi. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”